قالبسازی و فرز کاری
پرداخت و پولیش ویگن
مدیریت: ویگن ماکاریان
پرداخت و پولیش قالبهای صنعتی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
جاده آبعلی، منطقه صنعتی کمرد، جنب نگین شیر پلاک: 697