قالبسازی و فرز کاری
فارس
مدیریت: احمد و رحمت حسنی
سازنده قالب های تراشکاری و پرسکاری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاجرود ، منطقه صنعتی کمرد ، خ صنعت شرقی ، جنب کوچه الماس پلاک: 87