قالبسازی و فرز کاری
فرازصنعت
مدیر: علی رضا قدیمی
قالبسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
جاجرود، کمرد، خ صنعت شرقی، نرسیده به سنگ لشگری پلاک: 43