قالبسازی و فرز کاری
آرمن
مدیریت: هبرچیان
قالبسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
جاجرود، کمرد، خ صنعت شرقی پلاک: 105