رگال و مانکن
میزان کار (آقا میرزایی)
مدیر: علی اصغر آقامیرزایی
رگال و قفسه بندی برای منازل، دفتر کار، نمایشگاه محصولات، فروشگاه، انبار یا کتابخانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
کمرد، به سمت آبعلی، پلاک: 132