قالبسازی و فرز کاری
کارگاه قالبسازی شیرخانی
مدیریت: داود شیرخانی
قالبسازی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاجرود، کمرد، خیابان دوستان پلاک: 27