خدمات مجالس
آروین
مدیریت: عارف انصاری
تجهیزمجالس و ظروف کرایه انواع صندلی ، میز وتزیینات جشنها و..
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
میدان امام خمینی، سفیر امید پاساژ ایران زمین طبقه اول واحد 36