اغذیه -رستوران -سفره خانه
رستوران برتر جوجه
مدیریت: اکبر مرشدی
تهیه غذا و سرو انواع غذا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
دماوند، گیلاوند، ورودی شهرک سپاه، رستوران برتر جوجه