دامداری
عسل حسینی
مدیر: سیدحسین حسینی
تولید و عرضه گرده گل، ژل رویال، بره موم، پرورش زنبور عسل
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
دماوند، بلوار شهید بهشتی، جیلارد، مابین مبلمان حسینی و امام زاده محمد