دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر امیر همایون وطن خواه
مدیریت: دکتر امیر همایون وطن خواه
جراح - دندانپزشک
شماره تماس:
فکس:
76311580
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
گیلاوند، بلوار شهید بهشتی، زنبق 1، پ 1، واحد 1