جوشکاری-تعمیرات دستگاه جوش
جوشکاری و درب و پنجره سازی ابراهیمی
مدیریت: حسن محمد ابراهیمی
سازنده انواع درب و پنجره ساده -دوردار و دوجداره - سازنده اکادون و الاچیق-فروش انواع گل نرده