دندانپزشکی - دندانسازی
کلینیک دندانپزشکی نیروانا
مدیریت: دکتر علی خرمی
کلینیک و دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
گیلاوند ، بلوار شهید بهشتی ، یاس 2 ، مجتمع ونوس ، طبقه دوم ، واحد 201