دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر توخته
مدیریت: دکتر سیدمهدی توخته
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
دماوند - م امام - خ فرهنگ پاساژ شبلی طبقه 2