خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی تینا
مدیر: علی نوروزی
خیاطی، انواع تعمیرات و سفارشات پذیرفته می شود
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
گیلاوند، بلوار شهید بهشتی ، مابین یاس 5 و 6 مجتمع کوهستان طبقه زیر همکف