کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
شرکت فنی مهندسی ارمغان سبز دماوند
مدیریت: مرتضی اسماعیلی
ساخت استخر - دیوارکشی - حصارکشی - آبیاری قطره ای - نگهدای باغات - تهیه نهاده های کشاورزی - تهیه نقشه UTM - تهیه گزارشات توسط کارشناس رسمی دادگستری