دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر ایمانیه
مدیر: علیرضا ایمانیه
جراح و دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
رودهن ، بلوار امام پاساژ ایران زمین طبقه پنجم ، واحد 29