اغذیه -رستوران -سفره خانه
فلافل باباخودی
مدیر: عاشقی
فلافل، همبرگر
با 15سال سابقه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
رودهن، روبروی پارک آبشار، جنب اداره پست
تصاویر