دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر رضوی
مدیر: سید نیما رضوی
دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
رودهن ، روبروی بانک کشاورزی