باطری(خانگی- صنعتی - اتومبیل )
نمایندگی پخش امداد باطری شرق
مدیریت: احسان آقا شیخ محمد
باطری فروشی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
رودهن - بلوار امام - بالاتراز مدرس پلاک: 450