اغذیه -رستوران -سفره خانه
رستوران ماهان درباری
مدیریت: حامد منوچهری
رستوران
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، بلوار پروین، بین 178 و 176، پلاک: 86