خیاطی-مزون-خرج کاری
خیاطی خوش دست
مدیریت: حسین برغمدی
خیاطی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، خیابان 131 شمالی، بین 204 و 206، پلاک: 158