اغذیه -رستوران -سفره خانه
من وتو
مدیریت: رضا نجفی
کبابسرا وتهیه غذا
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
حکیمیه، فازیک، میدان فجر، بلوارفجر، جنب نانوایی