فرهنگسراها
مجتمع فرهنگ هنر حکیمیه
مدیر:
هشتصد متر مربع مساحت دارد. کانون ها نمایش، موسیقی، ادبی و نقد داستان به انضمام کلاس های آموزشی مختلف می باشد همچنین دارای کتاب خانه، خانه کودک و آمف تئاتر می باشد کانونهاي نمايش، موسيقي، ادب و کانون نقد داستان به انضمام کلاسهاي آموزشي مختلف، از امکانات مجتمع فرهنگي هنري حکيميه است.سال تاسیس ۱۳۷۵
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، شهرک حکیمیه، فاز یک بلوار نور بوستان نور