امداد خودرو
آبادان پویا
مدیریت:
امداد خودرو
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهران- تهرانپارس