اغذیه -رستوران -سفره خانه
یکتا
مدیریت: غلام رضا یکتا
اغذیه فروشی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، خ وفادارشرقی، نرسیده به دوراهی رهبر پلاک: 170