قالبسازی و فرز کاری
بابائی
مدیر: محمدرضا بابائی
قالب سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس خ جشنواره خ امین خ همای شرقی پلاک: 18