مواد محترقه(نور افشانی)
نورافشانی غدیر
مدیریت: حسین ثروتی
1-پخش و فروش اقلام آتش بازی2-اجرای مراسم آتش بازی در تالارها ـ باغها ـ عروسی ها و اعیاد رسمی کشور بصورت حرفه ایی