درب و پنجره
شرق
مدیریت: حمیدرضا سجده
صنایع آلومینیوم
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس - خ 212 شرقی - بین 135 و 137 - پلاک: 32