کابینت(سیستم آشپزخانه)
Hanak
مدیر: وحدت زودفکر و رباط جعفری
طراحی، اجرا و بازسازی کابینت آشپزخانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
بالاتر از سه راه تهرانپارس، کارخانه آزمایش، کوچه دوم غربی، سالن مونتاژ، پلاک: 67