آسانسور-بالابر
آسانسور 2000
مدیریت: مجتبی خدادادی
طراحی-مشاوره -فروش -نصب و راه اندازی -تهیه و توزیع انواع قطعات آسانسور و ...