دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر موسوی شوشتری
مدیریت: دکتر سیدمحمد باقر موسوی شوشتری
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
نارمک نرسیده به م امامت ساختمان بانک پارسیان طبقه 3واحد11