امداد خودرو
استقلال سبز
مدیریت:
امداد خودرو
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
شمیران نو - خیابان شقایق - انتهای کوچه دهم سمت چپ - ش ۳۹/۱ قدیم ۸۲جدید