ام دی اف پدیده
ام دی اف پدیده
مدیریت: هادی شیرازی
فرآورده های چوبی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
رسالت، خیابان هنگام، خیابانجهانشاهلو (سی متری دوم، پلاک 291، شعبه مرکزی

کالا ها