داروخانه جلالی - داروخانه منطقه 8 - داروخانه خیابان گلبرگ - داروخانه محدوده نارمک
داروخانه جلالی - داروخانه منطقه 8 - داروخانه خیابان گلبرگ - داروخانه محدوده نارمک
مدیر: حمیدرضا جلالی
داروخانه، آرایشی و بهداشتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
نارمک، خ گلبرگ شرقی، نبش میدان 21 پلاک: 375