شیشه و آیینه
صنایع شیشه و آیینه رضا
مدیر: رضا جفایی سلیم
صنایع شیشه و آیینه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
آدرس کارگاه دلاوران ، سی متری دوم شرقی ، نبش والائیان ، پلاک 138