دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر بهمن پور
مدیریت: دکتر نیما بهمن پور
دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
م رسالت نبش مدنی ساختمان مهر پلاک: 6 واحد2