دندانپزشکی - دندانسازی
دکتر محمودیان
مدیریت: دکتر پرویز محمودیان
جراح - دندانپزشک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
م رسالت به سمت سرسبز بعداز خ بختیاری پلاک: 726