نمایندگی های مرکزی خودرو
سایپا کد نمایندگی 1112
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
خیابان دماوند نرسیده به ایستگاه وحیدیه نبش خیابان ناصری - پ 812 ، 814 و 816