ظروف کرایه
آرمن
مدیریت: آرمن بغوزیان
ظروف کرایه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
نارمک، خ ثانی، خ سهیلیان، نبش ملایری پلاک: 27