آسانسور-بالابر
آسانسور کیان - آسانسور - تهران نو - منطقه 8 - رسالت
مدیریت: حسین رستمی
آسانسور (خدمات )
تولید کننده درب لولایی آسانسور کیان