سفره خانه سنتی
میرزاخانی
مدیریت: مرتضی میرزاخانی
چایخانه سنتی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس خ جشنواره خ بلوار پروین شمالی پلاک: 60