خیاطی-مزون-خرج کاری
دیانا
مدیریت: حمید حیدری
پوشاک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، خ رشید، روبروی فست فودکندو، ساختمان امیرکبیر طبقه 4