سفره خانه سنتی
صوفی
مدیریت: ابوالفضل جباری
چایخانه سنتی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، خ استخر، خ وفادارشرقی پلاک: 626