خیمه-چادردوزی
ساحل
مدیریت: داوود یادگاری
مرکزپخش انواع چادروخیمه
شماره تماس:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
فلکه سوم تهرانپارس، خ 196شرقی، خ 137، خ 45متری شریعتی پلاک: 176