قالبسازی و فرز کاری
صنعتی شریف
مدیر: مجید فکری
ساخت وتولیدقالبهای پلاستیکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، خ جشنواره، خ ش زهدی پلاک: 89