قالبسازی و فرز کاری
بهفن کوثر
مدیر: محمد ظهوریان
قالب سازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
فلکه دوم تهرانپارس، خ جشنواره، بلواراحسان پلاک: 65