قالبسازی و فرز کاری
سلیمانی
مدیر: سلیمانی
قالبسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس، خ جشنواره، خ کلهر پلاک: 111