ریخته گری
قالبسازی برادران آقایی
مدیریت: بهرام آقایی
قالبسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
ف دوم تهرانپارس- خ جشنواره-خ زهدی کوچه امام جعفر صادق پلاک: 6