قالبسازی و فرز کاری
قالب سازی فکری
مدیریت: علی اکبر فکری
قالب سازی - تراشکاری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس خ جشنواره خ نقدی پلاک: 9/7