نانوایی سنتی و فانتزی
نان فانتزی فجر
مدیر: مجید لطفی
نان فانتزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
تهرانپارس ، وفادار شرقی ، خیابان 139 پلاک: 203